- Download Adobe Flash Player to view content -

Click here

Afvalwater

Installatie van rioolpompstations, bergbezinkingsbekkens, pompgemalen, hydraulisch gestuurde kleppen en debietregelaars bij sifondoorgangen of bekkens, ... Deze installaties worden zowel voor de industrie als voor openbare markt uitgevoerd.
Techniekfiche afvalwater

 

Referenties


MERKSPLAS (RWZI)

Klant: Aquafin
Uitvoering: 2011
Projectfiche 
Persartikel Aquarama (03-2012) 
Artikel De Boormeester (02-2012) 

Ombouw van de volledige electromechanische uitrusting van een zuiveringsstation terwijl de bestaande installatie volledig in dienst moest blijven.


ITEGEM (RWZI)

Klant: Aquafin
Uitvoering: 2011 
Persartikel Aquarama (03-2012)

Verwezelijking van een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie).


GIJZEGEM

Klant: Mols NV
Uitvoering: 2007

Elektromechanische uitrusting van een pompgemaal.


ANTWERPEN (Krijgsverlaat)

Klant: Aquafin
Uitvoering: 2000-2001
Projectfiche
Persartikel Grundfos (2001)

Elektromechanische uitrusting van het pompstation Krijgsverlaat.

IMAXX smart websolutions